Gablini.hu / Szerviz szolgáltatások / Kárrendezés Centrum
Kárrendezési centrum

Gablini Kárrendezési Centrum

Mert nem mindegy, hogy kire bízza autója javíttatását!

KAROSSZÉRIA SEGÉLYVONAL

06-1-222-8000 (4-es gomb)

Ne bízza a véletlenre autója javíttatását! A Gablini Csoportnál teljeskörű kárügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére zuglói központunkban.

Foglaljon időpontot telefonon vagy online, a javítás ideje kiszámítható, CASCO-s autóknál pedig a teljes biztosítási ügyintézést átvállaljuk.

Mit nyújt Önnek a Gablini Kárrendezési Centrum?

 • teljeskörű helyszíni kárügyintézés, saját hatáskörben történő kárfelvétel, kárazonosítás
 • finanszírozott gépkocsi esetén a finanszírozó pénzintézet meghatalmazásának beszerzése
 • szükség esetén szakmai képviselet a totálkárossá vált, vagy totálkár határon lévő gépkocsik esetén
 • adott esetekben a totálkárossá vált gépkocsik beszámítása, megvásárlása, átvétele
 • szélvédő javítás
 • klíma tisztítás, javítás
 • eredetvizsgálat

Helyszíni kárfelvétel

A Gablini Csoport bármely telephelyén, előre egyeztetett időpontban jogosult saját hatáskörben a következő biztosítók részére kárszemlét végezni:

 • Allianz Hungária
 • Generali Providencia
 • Uniqa
 • Union

Saját hatáskörű kárszemle

A Gablini Csoport saját hatáskörű kárszemle esetén a Biztosító Társaságok meghatalmazottjaként a Biztosítási törvény vonatkozó fejezeteinek betartása mellett kiképzett kollégáink azonosítják a károkat, rögzítik a Biztosítók által rendszeresített rendszerben az előírt káranyagokat és ezeket elektronikus úton feldolgozva képviselik ügyfeleinket a kárrendezési folyamatban.

Előnyei

 • Nem kell a biztosítóknál, szakértőirodáknál sorban állással időt tölteni
 • Ügyfél kérésére azonnali tanácsadás
 • Segítségnyújtás a dokumentációk pontos kitöltéséhez
 • 24 órán belül válasz érkezik a biztosítótól, jogalap - fedezet kérdésben
 • Igény esetén a szemlét követően azonnali javítás

Szerződött biztosító partnereink

Allianz Hungária Zrt, Generáli Providencia Bizosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt., Union Biztosító Zrt., Groupama Garancia Biztosító Zrt., Genertel Biztosító Zrt., AEGON Magyarország Zrt., K&H Biztosító Zrt., Magyar Posta Biztosító Zrt., MAI CASCO Biztosítási Szolgáltató Kft., Signal Biztosító Zrt., Közlekedési Biztosító Egyesölet, Wabard Biztosító Zrt., AIM Általános Biztosító Zrt.


Kárbejelentés esetén szükséges dokumentumok

Casco kárrendezés esetén, töréskárnál:

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv, banki
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál:

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • rendőrségi feljelentés
 • gépjármű kulcsai, távkapcsoló
 • adásvételi szerződés, számla
 • szervizkönyv
 • lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kárrendezés esetén:

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Teendők közúti baleset bekövetkezése esetén

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.

Kárrendezési folyamat

 1. Kárrendezési igény beérkezése

  • személyes, vagy szerződött partnerek, flották esetén információ gyűjtést követően a rendezés módjának eldöntése
  • ügyfél részletes tájékoztatása a folyamatról, a várható intézkedésekről
  • kárbejelentéshez szükséges dokumentumok összeállítása, kárigény biztosító és a kárközpont részére történő dokumentumok kitöltése
  • kárakta összekészítése elektronikus és dokumentum alapon
 2. Kárigény műszaki szemléjének ügyintézése

  • iratok továbbítása a rendelkezésre álló adatok alapján a kárrendező biztosító felé
  • fedezetigazolás megkérése a biztosítótól
  • kárszemle időpontjának egyeztetése a biztosítóval/ügyféllel
  • kárszemle elvégzése saját hatáskörben/kárrendezési irodával/biztosító által delegált szakértővel
  • kárkalkuláció készítése a várható javítás költségeiről
 3. Kárigény elbírálásának megkérése biztosítótól

  • ügyfél tájékoztatása a folyamat státuszáról
  • a kárigény fedezet/jogalap/műszaki jogalap/javítási határösszeg megkérése a kárrendező biztosítótól
  • beérkezését követően részletes tájékoztatás adása az ügyfél részére
  • egyéb kárigény átvétele a károsulttól, majd annak továbbítása biztosító felé(bérautó/értékcsökkenés/keresetkiesés/egyéb kártérítési igények
  • ügyfél tájékoztatása a további kárigények elismeréséről
  • egyéb kárigények dokumentumainak begyűjtése-továbbítása a biztosító felé
 4. Érvényes fedezet-jogalap-műszaki jogalap esetén

  • ügyfél tájékoztatása a biztosító részéről történő írásos elismerő nyilatkozat(jogalap)tartalmáról
  • a kár javításához szükséges alkatrészek előkészítése, beszerzése
  • károsulttal történt egyeztetést követően a javítás indítása, várható elkészülés és javítási összeg egyeztetésével
  • a kár javítása közben felmerült, az alapkárfelvételen fel nem tüntetett sérülések rögzítésének ügyintézése
  • pótszemle igény bejelentése a kárrendező biztosító felé
  • pótszemle elvégzése saját hatáskörben/biztosító/kárrendezési iroda részéről
  • kárkalkuláció készítése a várható javítás költségeiről
  • ügyfél tájékoztatása a pótszemle pontos részleteiről, a várható javítási összegről, vállalási határidő esetleges módosulásáról, a várható, károsult részéről fizetendő ősszegről
  • pótszemlét követően műszaki jogalap megkérése a műszaki azonosításhoz
  • pótalkatrész megrendelése/javítás folytatása
 5. Károsult gépjármű műszaki helyreállítása

  • javítás elvégzése
  • kárkalkuláció ellenőrzése
  • kárakta ellenőrzése a kárigény rendezéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állásáról
  • proforma számla elkészítése-munkalap lezárása
  • ügyfél kiértesítése az összes kárigény elbírálásáról szóló dokumentum beérkezését követően
  • átadási időpont egyeztetése a károsulttal
  • proforma számla részletes egyeztetése az ügyféllel
  • számla kiállítása/gépkocsi átadása

Letölthető dokumentumok


Kapcsolat

Gablini Zugló
1144 Budapest Nótárius utca 5-7.
*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét árajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Weboldalunk a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik használatát.
Elfogadom