www.gablini.hu » Szolgáltatások » Kárrendezési centrum
Kárrendezési centrum
Teljeskörű kárügyintézés a helyszíni kárfelvételtől egészen a biztosító általi kifizetésig.
Gablini segélyvonal

A Gablini segélyvonal segíségével Ön a nap 24 órájában biztoságban van. Érdemes megjegyezni ezt a telefonszámot, hiszen ha bármilyen káresemény történik autójával, munkatársaink a nap bármely szakában segítséget nyújtanak Önnek és autójának.Szerződött biztosítós partnereink

Allianz Hungária Zrt, Generáli Providencia Bizosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt., Union Biztosító Zrt., Groupama Garancia Biztosító Zrt., Genertel Biztosító Zrt., AEGON Magyarország Zrt., K&H Biztosító Zrt., Magyar Posta Biztosító Zrt., MAI CASCO Biztosítási Szolgáltató Kft., Signal Biztosító Zrt., Közlekedési Biztosító Egyesölet, Wabard Biztosító Zrt., AIM Általános Biztosító Zrt.

Saját hatáskörű kárszemle

Gablini-Szerviz Kft. saját hatáskörű kárszemle esetén a Biztosító Társaságok meghatalmazottjaként a Biztosítási törvény vonatkozó fejezeteinek betartása mellett kiképzett kollégáink azonosítják a károkat, rögzítik a Biztosítók által rendszeresített rendszerben az előírt káranyagokat és ezeket elektronikus úton feldolgozva képviselik ügyfeleinket a kárrendezési folyamatban.

Előnyei:
 • Nem kell a biztosítóknál, szakértőirodáknál sorban állással időt tölteni
 • Ügyfél kérésére azonnali tanácsadás
 • Segítségnyújtás a dokumentációk pontos kitöltéséhez
 • 24 órán belül válasz érkezik a biztosítótól, jogalap - fedezet kérdésben
 • Igény esetén a szemlét követően azonnali javítás
Kárbejelentés esetén szükséges dokumentumok

Casco kárrendezés esetén, töréskárnál:
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv, banki
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál:
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • rendőrségi feljelentés
 • gépjármű kulcsai, távkapcsoló
 • adásvételi szerződés, számla
 • szervizkönyv
 • lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kárrendezés esetén:
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
Letölthető dokumentumok

Allianz karbejelentő
Generali Providencia karbejelentő
Uniqa karbejelentő
Union karbejelentő
Groupama-Garancia karbejelentő
Genertel karbejelentő
ÁB-Aegon karbejelentő
K&H karbejelentő
Posta karbejelentő
Mai Casco karbejelentő
Wabard karbejelentő
Köbe karbejelentő


Kapcsolat

Gablini Zugló
1141 Budapest Nótárius utca 5-7.
+36 1 222 80 00
Részletes kapcsolati adatok

Gablini Gödöllő
2100 Gödöllő Blaháné út 2.
+36 1 222 80 00
Részletes kapcsolati adatok

Gablini M3
1152 Budapest Városkapu utca 1.
+36 1 222 80 00
Részletes kapcsolati adatok

Gablini Budaörs
2040 Budaörs Malomkő utca 2.
+36 23 802 200
Részletes kapcsolati adatok
 • sérült gépkocsi ingyenes beszállítása teljes Magyarország területéről *
 • teljeskörű helyszíni kárügyintézés, saját hatáskörben történő kárfelvétel, kárazonosítás
 • finanszírozott gépkocsi esetén a finanszírozó pénzintézet meghatalmazásának beszerzése
 • kedvezményes, egyes esetekben díjmentes csereautó biztosítása az optimális javítási időre vonatkozóan
 • szükség esetén szakmai képviselet a totálkárossá vált, vagy totálkár határon lévő gépkocsik esetén
 • adott esetekben a totálkárossá vált gépkocsik beszámítása, megvásárlása, átvétele
 • szélvédő javítás
 • önrész nélküli szélvédő és üvegcsere
 • fényezésnélküli horpadásjavítás
 • polírozás, teljes külső-belső kozmetika
 • klíma tisztítás, javítás
 • eredetvizsgálat
Helyszíni kárfelvétel

A Gablini - Szerviz Kft. bármely telephelyén, előre egyeztetett időpontban jogosult saját hatáskörben a következő biztosítók részére kárszemlét végezni:
 • Allianz Hungária
 • Generali Providencia
 • Uniqa
 • Union


Teendők közúti baleset bekövetkezése esetén

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.

 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.

 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.

 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.

 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!

 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.

 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.

 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.

 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.

 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.

 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.      * - Amennyiben Casco biztosítás van az autón, az autó javítható, a javítás a Gablini műhelyében végzik. Totálkáros autónál nem érvényes.
Gablini elérhetőségek
Gablini Zugló
1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.
fax: +36 1 222 90 00
tel.: +36 1 222 80 00
Gablini M3
1152 Budapest, Városkapu utca 1.
fax: +36 1 877 22 88
tel.: +36 1 877 22 22
Gablini
Budaörs
2040 Budaörs, Malomkő utca 2
fax: +36 23 802 209
tel.: +36 23 802 200
Gablini Gödöllö
2100 Gödöllő, Blaháné út 2.
fax: +36 28 416 204
tel.: +36 28 416 203
Infiniti center
budapest
1134 Budapest, Váci út 45.
fax: +36 1 799 22 50
tel.: +36 1 799 22 50
Hírlevélre feliratkozás
Amennyiben hozzájárul, hogy a későbbiekben információkat küldjünk Önnek akcióinkról, újdonságainkról, kérjük adja meg email címét.